Symptom & Treatment

Body Mass Index

kategórie Teória | August 12, 2017 17:52

Veľmi často sa stáva, mnohí z nás pri hodnotení "normálnosti" ich telesnej hmotnosti za použitia takú vec ako index telesnej hmotnosti.V tomto článku by som chcel hovoriť o tom, prečo zameranie na tento ukazovateľ by mal byť v neviere, ako obvykle neodráža skutočný stav vecí. Čo je to - bod...

Čítaj viac